NLF / Fallskjerm / Skjemaer
Jan Erik Wang

Skjemaer

Følgende skjemaer ligger nedefor som vedlegg og kan lastes ned:

Utstedelses- og fornyelsesskjema 2019. Skal signeres og for elever oppbevares disse i klubben i to år. Det fungere også som egenerklæring helse og aksept for ADNO 
Tandemskjema 2019. Skal signeres og lagres i klubben inneværende år og fungerer som egenmelding helse
Kollektivt forsikringsbevis 2019. NB! Tilmeldingsskjemaet er utgått da dette gjøres elektronisk i Min Idrett for den enkelte.
Kontrollskjema hovedkontroll
Reise- og refusjonsskjema 2018

Kurs - og tandemrapportering
Benytt: Bruk Min idrett Klubbadmin og Idrettskurs i Min idrett.