NLF / Forbund / Adgang til Avinors lufthavner utenom åpningstid
John Eirik Laupsa

Adgang til Avinors lufthavner utenom åpningstid

Flertallet av Avinors flyplasser kan nå brukes utenom åpningstid. Illustrasjonsfoto fra Bringeland: Ove Svalheim

Samtidig som store deler av luftsports-Norge gleder seg over at innehavere av flysertifikat har fått tilgang til en rekke av Avinors nettverk av flyplasser utenom åpningtsid, har NLF fått spørsmål om hvorfor mikro- og seilflybevis ikke kvalifiserer til ordningen. 

Først vil vi vise til artikkelen i Flynytt nr. 3 og faktaboksen på side 9. Flyplasseieren har satt som krav at fartøysjefer som bruker ordningen i utgangspunktet må ha et flysertifikat på LAPL/PPL-nivå eller høyere. Det arbeides med å få på plass et enkelt kursopplegg for personer som kun har nasjonale flygebevis (seil-, ballong- eller mikroflygere), slik at disse også skal få den samme tilgangen. Vi håper det blir klart så snart som mulig.

Dette er en sak det har blitt jobbet med i svært mange år. NLF anser ordningen som et veldig viktig og positivt tiltak, men det er fortsatt rom for enkelte forbedringer sett med en luftsportsutøvers øyne. Dette gjelder både elektronisk passeringsmulighet og tilgang til kurs for mikro- og seilflygere.

Slik ordningen nå er lansert er hva det var mulig å få til i første runde. Det vil bli arbeidet videre med tilpassinger og forbedringer etterhvert som aktørene høster erfaringer. 

John Eirik Laupsa
Generalsekretær
Norges Luftsportforbund (NLF)
Norwegian Air Sports Federation