NLF / Forbund / Fire medlemmer ble hedret på Gardermoen den 21. mars.
Santiago Amengual

Fire medlemmer ble hedret på Gardermoen den 21. mars.

     Foto: Annlaug Astad                                        Foto: Jon Gunnar Wold

Sist lørdag ble fire av forbundets tillitsvalgte hedret. Tor Berg ble tildelt NAKs gullmedalje med diplom, Mikael Klingberg NAKs sølvmedalje med diplom mens Reidar Johansson og Lars-Jakob Coucheron-Aamot ble tidelt NAKs gullnål. Johansson fikk sin gullnål på Modellflyseksjonens møte på dagen mens de tre andre fikk sine hederstegn under tingmiddagen på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen.

 • Norsk Aero Klubbs gullmedalje ble første gang utdelt av den nystiftede foreningen i 1928.
 • Norsk Aero Klubbs Sølvmedalje ble opprettet i 1949,
 • Norsk Aero Klubbs Gullnål ble opprettet i 1976

 

Norsk Aeroklubbs Gullmedalje med Diplom

Statutter: NAKs Gullmedalje tildeles norske og utenlandske statsborgere som på en fremragende måte har tjent flygingens og luftsportens sak.

Deres innsats kan enten være fremragende arbeid gjennom flere år eller enestående enkeltbedrift.

 

NAKs Gullmedalje til: Tor Berg, Mikro.

Kandidaten har arbeidet for NLF og sin seksjon uavbrutt i 25 år. Han har vært nestleder i seksjonen, og er fortsatt en meget viktig ressurs i arbeidet med utviklingen av mikroflykonseptet og seksjonens regelverk.

Fra 1995 deltok han i seksjonens OPS og opplæringskomite. Han ledet arbeidet med og forsto opplæring av mikroflyinstruktører.  Han leder seksjonens havarikomite, og har vært en hjørnesten i samarbeidet med og bistand til Politiet ved Mikroflyulykker. Han har vært mangeårig redaktør av tidligere medlemsblad Flight Forum. Han er utdannet besiktelsesmann, og utøver denne funksjonen på en meget god måte. Han deltar og bidrar med stor entusiasme og energi, og kjennetegnes som en særdeles god samarbeidsperson.

 

Norsk Aeroklubbs Sølvmedalje med Diplom

Statutter: NAKs Sølvmedalje tildeles norske og utenlandske statsborgere som på en særlig fortjenestefull

måte har støttet Norges Luftsportsforbund eller forbundets arbeid.

Sølvmedaljen utdeles kun for innsats gjennom flere år, og ikke for enkeltbedrifter.

NAKs sølvmedalje med diplom til: Mikael Klingberg.

Det var tidlig på 70-talet. Den unge svenske sivilingeniøren hadde sett i Svenska Dagbladet att framtiden ventet på han i det nye oljelandet Norge. Under sin universitetsutdannelse var han del av en gruppe som kom å bli pionerer i en helt ny luftsport: Varmluftballongflyging.

Siden Mikael Klingberg var en mann med initiativ og handlingskraft og annonserte han i Oslo pressen etter kollegaer:

·         Vill du vara med och starta en klubb för luftballonger? 

·         Var vänlig kontakta Mikael Klingberg på telefon 681663.

Første dag ringer den tidligere Linge-kompanisten Erling Sem-Jacobsen som fortalte at hans far, Einar Sem-Jacobsen, var Norges første fly-entusiast og forøvrig innehaver av det første norske ballongsertifikat. I 1909 hadde hans far tatt initiativet til Norsk Luftseiladsforening, ble dens første sekretær og sørget for innkjøp av gassballongen NORGE. 

Sammen med Erling, en arbeidskamerat og venner etablerte Mikael Oslo Ballongklubb. På denne tiden fantes det ikke regelverk for ballong flygning i norsk luftrom.

Mikaels svenske sertifikat ble akseptert i av Luftfartsverket. Så startet han arbeidet med regelverk for ballongferd i Norge, med Oslo Ballongklubb i en nøkkelrolle. På delegasjon fra Luftfartsdirektoratet, via NAK, utviklet Mikael og Oslo Ballongklubb "Håndbok for luftfart med bemannet friballong". Dette åpnet for utstedelse av norske lisenser, og ballongmiljøet kunne vokse.

De fleste pilotene ble utdannet av Mikael Klingberg. Etter hvert  vokste antallet piloter og klubber så mye at Ballongseksjonen/NLF ble en realitet. Ballongseksjonens første leder var selvfølgelig -  Mikael Klingberg.

Vi andre som kom til i -70 årene i andre seksjoner kjenner bare Ballongseksjonen som «Mikael Klingberg».

Han har skrevet et viktig stykke norsk luftsporthistorie som står for alltid.

 

Norsk Aeroklubbs Gullnål

Statutter: NAKs Gullnål tildeles personer med mangeårig innsats som tillitsvalgt i NLF, tilsluttede klubber og andre som forbundet finner å ha fortjent en slik spesiell påskjønnelse.

Gullnål til: Reidar Johansson 

Reidar har drevet med modellflyging nesten hele livet og var en av grunnleggerne av Forus Rc Klubb for nesten 40 år siden.

Aktiv F3a flyger og en av designerne av Foruscup programmet som senere er erstattet av Nordic.

Stevnearrangør og dommer. En ildsjel gjennom alle år og har vært en aktiv deltager i alle klubbens funksjoner.  Han har vært formann i flere perioder og videre har han vært med i styret i alle mulige posisjoner.

F3a har ligget hans hjerte nærmest og her han både som utøver og ikke minst som dommer gjort en fremragende innsats. Han har arrangert flere dommerkurs i klubben og på den måten inspirert andre klubbmedlemmer til dommergjerning men også fremmet interessen for  F3a og konkurransedeltagelse. Han har også gjort en innsats gjennom sin tid som styremedlem i seksjonsstyret.

Reidar er også en person som alltid stiller opp og deler sin kunnskap.

Han har gjennom sitt arbeid og væremåte bidratt til at Forus Rc Klubb er landets største klubb.

Det er først og fremst arbeidet med konkurranseflyging, noe som har vært svært avgjørende del av klubbens gode utvikling, som gjør Reidar godt kvalifisert til utmerkelsen.

 

 Gullnål til: Lars-Jakob Coucheron-Aamot 

Mange medlemmer har en utrolig og imponerende lang opptjeningstid til våre hederstegn. Noen få har mer enn 50 år i NAK og NLF. Årets Gullnål hedrer et medlem med 52 år i sporten, dvs. han var første gang i luften i 1963 !

I tillegg til å ha en lang karriere som landslagsdeltaker og rekord deltaker, tildeles NAKs Gullnål for alle hans mange tillitsverv i alle disse årene både på sentralt hold.

Hans meritter inkluderer, sentralt:

 • Styremedlem i F/NLF: 1971 og 1972 (Sertifikatutsteder)
 • Deltagelse i utarbeidelsen av Håndbokens Del-1 og Del-2
 • Var i 3 år materialforvalter for Fallskjermklubben/NAK (Jarlsberg 69-72)
 • Utarbeidet, i samarbeid med andre, et felles instruksjonsdirektiv for opplæring av line-elever.

I klubber  

 • Både HI og formann i RW-klubb Nimbus i mange år
 • Har utdannet 700 line og FF- elever. 
 • Har 83 stk Demo hopp
 • Innehar følgende sertifikater: D-29, I2-6, I1-13,

og alltid med stort og sosialt engasjement.

Han har de siste årene deltatt som tillitsperson i Nimbus FSK og Veteranenes Fallskjermklubb.