NLF / Forbund / Frist for søknad om MVA-kompensasjon 15. august
Jon Gunnar Wold

Frist for søknad om MVA-kompensasjon 15. august

Klubber tilsluttet NLF kan søke om kompensasjon for vare- og tjenestemoms fra NIF. Fristen for å søke er 15. august.  Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Det er ingen minstegrense for å søke momskompensasjon.

Søknadsinfo og veiledning finnes her.