NLF / Forbund / Generalløytnant Wilhelm Mohr er død
Torkell

Generalløytnant Wilhelm Mohr er død

Wilhelm Mohr lærte å fly Tiger Moth ved Hærens flyveskole på Kjeller i 1936-1937. Her er Mohr foran Saab Safir 11. juni 2014 etter å ha markert 100-årsjubileet for Norges første sivile flysertifikat som Roald Amundsen tok. Foto: Lars Brede Grøndahl

Generalløytnant Wilhelm Mohr døde på Diakonhjemmet den 26. september. Mohr ble 99 år gammel. 

Mohr er særlig kjent for sin innsats under andre verdenskrig hvor han blant annet var med å bygge opp «Little Norway» i Canada. Han har ved to anledninger fått Krigskorset med sverd for sin innsats for landet. 

Etter krigen innehadde Mohr en rekke nøkkelposisjoner i norsk luftfart, herunder i egenskap av sjef for Luftforsvaret i perioden 1963–1969 og mangeårig formann i den sivile havarikommisjonen. 

Mohr var dessuten president i Norsk Aero Klubb – forløperen til Norges Luftsportforbund – fra 1970 til 1976.  

Når Mohr nå har gått bort, har Norge tapt en av sine mest sentrale skikkelser innen luftfart. Wilhelm Mohr ble bisatt fra Uranienborg Kirke fredag 7. oktober. Det var en meget flott seremoni i en fullsatt kirke. H.K.H. Kronprinsen, prinsesse Astrid, statsministeren og forsvarsministeren var blant de deltakende. Umiddelbart etter seremonien i Uranienborg kirke var det overflyging av fire F-16 som utførte en lost wingman formasjon. Minnestunden var i Fanehallen på Akershus festning. Også dette var en meget fin samling med blant annet gode taler. En av de var forbundsstyremedlem og tidligere luftsportspresident Arild Solbakken som holdt en tale på vegne av Norges Luftsportforbund.