NLF / Forbund / Norges Idrettsforbunds hederstegn med diplom tildelt Arne Mathisen
Torkell

Norges Idrettsforbunds hederstegn med diplom tildelt Arne Mathisen

1. visepresident i Idrettsstyret Jorodd Asphjell (til høyre) deler ut NIFs hederstegn med diplom til NLFs assisterende generalsekretær Arne Mathisen.

Det var bare en liten flik av NLFs arrangement på Gardermoen 6. og 7. april assisterende generalsekretær Arne Mathisen ikke hadde full kontroll på. Da det ble annonsert «ukjent program» under middagen var det nettopp han som kom i fokus.

Arne har vært ansatt i forbundet siden januar 1977 og går av med pensjon 1. juli i år. Han fikk en oppmerksomhet fra  Motorflyseksjonen som han har vært nært knyttet til i hele perioden, en oppmerksomhet fra NLF v/presidentskapet og til slutt fikk han tidelt NIFs hederstegn med diplom av 1. visepresident i Idrettsstyret Jorodd Asphjell. Denne hedersbevisningen er den høyeste som kan tildeles  ansatte i norsk idrett.