NLF / Forbund / Norsk Aero Klubbs Kårde-Tildeling 2015
Jon Gunnar Wold

Norsk Aero Klubbs Kårde-Tildeling 2015

Foto: Morten Granhaug
Foto: Morten Granhaug

NLF fortsetter tradisjonen med å tildele en kårde til beste elev i avgangsklassen ved Luftkrigsskolen-LKSK. Bakgrunnen er at forbundet ønsker å symbolisere det tette og verdifulle samarbeide NLF og tidligere NAK og Norsk Luftseiladsforening har hatt med Forsvaret siden 1909. Kården ble første gang tildelt i 1962 og i år ble kården tildelt Major Morten Hanche som beste elev av 41 kadetter på kull 63, etter vurdering av hans «akademiske innsats og militære forhold» Morten Hanche fikk i tillegg stipend fra Luftmilitært Samfund for den beste Bachelor oppgave og Generalinspektøren for Luftforsvarets premie for fremragende prestasjoner ved LKSK i sin studietid. Morten Hanche kom til LKSK fra 338 skvadron på Ørland og skal nå lede utviklingen det operative trenings og evalueringsprogrammet for vårt nye kampfly-F-35. Tildelingen ble foretatt av representant for NLF ved den høytidelige avslutningen på Erkebispegården i Trondheim. På bildet er Morten Hanche flankert av Generalinspektøren for Luftforsvaret Generalmajor Per Egil Rygg og representant for NLF Generalmajor(P) Olav Aamoth.