NLF / Forbund / Ny logo og grafisk profil for NLF
Jon Gunnar Wold

Ny logo og grafisk profil for NLF

 

Da Norges Luftsportforbund ville ha ny logo og grafisk profil ble det utlyst en konkurranse. Etter fristen var det kommet inn utrolige 400 ulike forslag. Ingen av forslagene tilfredsstilte alle kriterier juryen hadde, men forbundets mangeårige samarbeidspartner Claes Holmbergs bidrag var på sporet av noe, og ble invitert til å tegne videre sammen med juryen. Resultatet ble vedtatt av Forbundsstyret den 6. mai, og er nå NLFs nye logo. 

Norges luftsportforbund har i lengre tid hatt behov for en grundig gjennomgang av sin logo og merkevare.

­- Det er et problem at vår eksisterende logo har hatt dårlig gjenkjenning. Den er utydelig på avstand, og må forklares. Mange sverger fortsatt til den gamle ”NAK-vingen”. NAKs flytjeneste har aldri skiftet den ut, de bruker både den og det gamle navnet enda. Det gir en indikasjon på at den grafiske identiteten knytter seg sterkere til den gamle enn den nåværende logoen fra 2009, forklarer redaktør i Flynytt og tidligere informasjonsmedarbeider i NLF, Torkell Sætervadet.

NLF arrangerte en derfor en konkurranse for å komme fram til en ny logo. Samtlige medlemmer og samarbeidspartnere ble invitert til å delta, og det ble enorm respons og engasjement, med 400 ulike forslag. Alle har blitt vurdert og bedømt individuelt av seks jurymedlemmer. Til tross for mange originale bidrag måtte en enstemmig jury se seg nødt til å konkludere med at ingen av finalelogoene oppfylte samtlige av kriteriene som var satt for konkurransen. 

Konkurransen ble avsluttet uten vinner, men juryen fikk mandat av Forbundstyret til å jobbe videre med Claes Holmberg i Frakk design. Juryen mente nemlig at han var inne på rett spor:

- Claes var den som tolket kriteriene desidert best. Han hadde originalitet og kvalitet i alle sine forslag, og etter mye arbeid kom han til slutt fram til et konsept som alle hadde tro på. En enstemmig jury samlet seg bak forslaget, som ble vedtatt av Forbundsstyret. Denne logoen er tydelig og gjenkjennbar. Den vil være et symbol for alle former for luftsport som vi stolt kan samles bak, samtidig som den har et tydelig slektskap til både den gamle "NAK-vingen" og Norsk Luftseiladsforenings logo og histore, sier NLFs president Rolf Liland fornøyd.


Norges luftseiladsforening ble stiftet i 1909 og var forløperen til Norsk aeroklubb (NAK)


Norsk aeroklubb -"NAK-vingen"


Norges Luftsportforbund markerte organisasjonens 100-års jubileum i 2009 med denne logoen


NLFs nye logo vil være et bærende element i en komplett ny grafisk profil. Her kan du laste ned originaler til bruk på klubbens hjemmeside, til trykk på klær etc. Nedenfor finner du en presentasjon av den nye logoen og grafisk profil.

VedleggStørrelse
PDF icon NLFs nye logo og grafiske profil342 KB