NLF / Forbund / Tormod Veiby tildelt NAKs gullmedalje på Luftsportstinget
Torkell

Tormod Veiby tildelt NAKs gullmedalje på Luftsportstinget

Avtroppende president i NLF, Arild Solbakken, deler ut NAKs gullmedalje til Tormod Veiby.

Tormod Veiby, Jæren Mikroflyklubb, ble tildelt NAKs gullmedalje på Luftsportstinget.

Tormod begynte som hanggliderutøver på 1970-tallet og begynte å fly mikro fra tidlig 1980-tall. Han deltok med å etablere mikroflygingen i Norge, og han utdannet seg til mikroflyinstruktør og besiktningsmann. Han har deltatt i EAS-styret (Europe Air Sports), han har vært president i CIMA i åtte år og er i dag "honorary president". 

I tillegg til Veiby som mottok organisasjonens høyeste utmerkelse ble modellflygeren Tom Erik Sørensen tildelt NAKs sølvmedlaje som er organisasjonens nest høyeste utmerkelse, se egen sak. Det ble også utdelt seksjonshederstegn og NAKs gullnål til flere medlemmer. Disse omtales under hver enkelt seksjons område på hjemmesiden.

Her følger talen som presidenten holdt til ære for mottakeren: 

"Forbundets høyeste utmerkelse, NAKs gullmedalje m/diplom, tildeles en person med lang og betydningsfull innstas for norsk og internasjonal luftsport.

Vedkommende begynte med hanggliding på ‘70 tallet og han var en av de aller første mikroflygere her i landet. Han var sterkt engasjert i oppstarten av mikroflyging i Norge. Med sin flytekniske bakgrunn var det naturlig at han i begynnelsen ble involvert særlig i den tekniske siden av virksomheten, både som besiktingsmann og medlem av Mikroflyseksjonens tekniske komite. I tillegg utdannet seg tidlig til å bli mikroflyinstruktør.

Det er vel likevel mest på den organisatoriske siden han har satt kraftige spor etter seg – både nasjonalt og internasjonalt.

Fra 1989 til 2000 (11 år) var han en dyktig leder av Mikroflyseksjonen og samtidig medlem av den gang NAKs hovedstyre. En periode hvor seksjonene var under vekst og hvor systemer og programmer for utdanning og teknisk besiktning og vedlikehold ble videreutviklet. For sitt engasjement og lederskap ble han i 2001 hedret med NAKs sølvmedalje.

Han engasjerte seg tidlig i internasjonalt arbeid - som norsk delegat i vårt internasjonale forbund – FAIs mikroflykommisjon (CIMA). Der markerte han seg slik at han på ’90 tallet ble valgt som president i kommisjon – en posisjon han hadde i åtte år. Hans fremragende måte å utvikle og drive mikrofly-kommisjonen på i denne perioden er blitt lagt merke til i FAI. Da han gikk av som president ble han oppnevnt som honorær president i kommisjonen og sener tildelt tittelen Companion of Honour i FAI sentralt.

Samtidig med sitt engasjement var han norsk representant til Europe Air Sports (EAS).

Han har vært, og er fortsatt, sterkt engasjert i konkurransevirksomheten innen mikroflyging. Han tok initiativet til norsk deltakelse i internasjonale mesterskap, noe som har gitt gode resultater og har med det bidratt til å øke interessen for avanserte konkurranser, og skjerpet nivået i våre hjemlige arrangementer.

Det er med glede vi tildeler NAKs gullmedalje med diplom til

Tormod Veiby"