NLF / Hgph / Nyheter

Skjemaet vi bruker kan brukes til så mangt og skal derfor fylles ut på ulike måter. Her er noen eksempler på korrekt utfylling.

Vi er tydeligvis inne på et godt spor når det gjelder rapportering av hendelser.

Her finner du informasjon om din ulykkes og ansvarsforsikring

Fra alle styremøter  og faglig ledermøter finnes det protokoller hvor møterreferat og vedtak står. Her finner du disse:

 

Her finner du aktuelle skjemaer for nedlasting. Nye ansvarsfraskrivelsesskjemaer er lagt inn i april 2015

Her finner du spesielle lærebøker/kompendier som tar for seg spesialfelt inne HG, PG og SPG utdannelse:

Er det noen du synes fortjener en liten påskjønnelse for sitt arbeid for sporten, klubben, seksjon eller forbund?

Bakgrunnen for denne bulletin er ulykken under Ekstremsportveko på Voss 27.06.2017 der en cut-away på et Acro Base system ikke fungerte som forventet og utøveren landet på taket av Voss kulturhus uten fungerende hoved- eller base reserveskjerm.

Her finner du sikkerhetsinformasjon, hendelsesanalyser og ulykkesrapporter.