NLF / Hgph / Nyheter

Ikke glem at det skal utstedes NOTAM om klubben driver med opptrekk av hang-/eller paraglider.

Send NOTAM manus til hps@nlf.no så ordner vi NOTAM.

Senterkoordinat er å foretrekke + radius og ønsket høyde (G-luftrom)

Her finner du sikkerhetsinformasjon, hendelsesanalyser og ulykkesrapporter.

 

Her forsøker vi å samle alle sikkerhetsbulletiner som utgis av produsenter, om du vet om en som mangler så gi oss gjerne beskjed.
Dette er ikke en komplett liste over alle advarsler som gis - sjekk gjerne også DHV og BHPA sine advarsler.

 

Norway is a great country for flying hang-, para- or speedgliders. If you are a foreign pilot who come to visit Norway with your hang-, para- or speedglider you should read this!

Det kom oppdaterte retningslinjer for smittevern fredag 8. mai 2020

På generell basis gjelder følgende for alle grener innen NLF og idretten for øvrig:

OPPDATERT:  Du må ha 70% rett på quiz for at den skal merkes gjennomført. Du kan ikke endre et svar, men kan gå igjennom quizen så mange ganger du ønsker/behøver.
Frist for å ha gjennomført er 14.mai 2020 for å beholde SPG beviset for 2020.

Det har vært mange fine flydager mange steder i landet og mange har fått utnyttet alt ikke-kontrollert luftrom og vel så det.