NLF / Hps / Kontaktinformasjon hang-, para- og speedgliding
Nilsen Trond

Kontaktinformasjon hang-, para- og speedgliding

Styret og komiteer finner du på denne linken: HPS/NLF kontaktpersoner

HPS/NLF, Hang- para- og speedgliderseksjonen Norges Luftsportforbund.

Adresse / adress: Møllergata 39, 0179 Oslo
Besøksadresse / Visiting adress: Møllergata 39, Oslo
Kontaktperson / Contact: NLF sekretariat
Telefon/Phone: + 47 23 01 04 50
Mail: hp@nlf.no

 

Seksjonens hjemmeside: http://www.nlf.no/hgpg

VALGKOMITE HPS seksjonen:

 

·        Trude Steen (leder) mail: trude.steen@sapagroup.com 

·        Bjørn Hammer, mail: bjornthammer@gmail.com

·        Arne Christian Boiesen, mail: akboiesen@gmail.com