NLF / Logokonkurranse - Innsendingsfristen er nå over.
Santiago Amengual

Logokonkurranse - Innsendingsfristen er nå over.

 

NLF ønsker seg en ny logo og tidsriktig grafisk profil, og inviterer våre medlemmer og samarbeidspartnere til å delta i en konkurranse om å lage det beste logoforslaget. Den som vinner mottar en premie på 50.000 kr!

NLFs logo skal være étt felles symbol for alle våre luftsportsgrener. Vi ønsker oss en logo som er:

  • tidløs
  • tydelig symboliserer luftsport. Den skal ikke behøve å forklares
  • er tydelig på avtand
  • fungerer alene, men også sammen med andre elementer, f.eks. navn på seksjon eller aktivitet

Logoen kan gjerne bestå av flere farger, men det er et krav at den skal fungere også som ensfarget. Det er logoen som veier tyngst i konkurransen, men vi vil også legge vekt på at den må fungere som bærende element i en ny helhetlig grafisk profil for forbundet.

Alle ordinære medlemmer i NLF (med unntak av ansatte og medlemmer av forbundsstyret), samt inviterte samarbeidspartnere kan delta.

Slik går du frem for å delta:

Lag en PDF-fil med ditt logoforslag på én side, og send på e-post til melwin@nlf.no merket "logokonkurranse".

NB! Innsendings fristen er nå over.

Om konkurransen

NLF har oppnevnt en jury som består av medlemmer, ansatte, og en representant fra NLF forbundsstyre. Juryen vil vurdere samtlige bidrag som er innsendt anonymt. Vinneren vinner en pengegave på 50.000 kr.
Iht. gjeldende skatteregler er dette skattefritt for privatpersoner dersom logodesign ikke inngår som en naturlig del av skattyters arbeid/virksomhet, jfr Skattetatens veileder om slagordkonkurranse.

Det er mulig å levere flere forslag, for å økte vinnersjanser.

Utkast, konseptskisser og håndtegninger kan leveres, men et evt. vinnerbidrag må leveres NLF som 100 % ferdig vektorisert trykkoriginal i Adobe-lesbart format før premien utbetales. 
Kostnaden med å lage en vektorisert trykkoriginal av et evt. håndtegnet logoforslag hviler på den enkelte deltaker i konkurransen.

 NLF forbeholder seg retten til å forkaste samtlige innsendte forslag.