Hendelser og havarier i 2004  ltarrow.gif (924 bytes)
Sist oppdatert: 06. May 2005
Rapporter fra Flytryggingsrådet (FR) i Mikroflyseksjonen/NAK 

Rapporter fra FR foreligger vanligvis først 1-4 uker etter at hendelse/ havari har funnet sted, og er basert på rapport fra fartøyssjef, eller annen ansvarlig person. Det  understrekes at disse rapportene er foreløpige inntil endelig rapport er utgitt av Mikroflyseksjonens Havarikommisjon eller FR.

Her følger en kort oversikt over hendelser og uhell med mikrofly som er rapportert til Mikroflyseksjonen i 2004. Innholdet i rapportene er gjengitt i kortversjon sammen med en kort kommentar fra Flytryggingsrådet.


HAVARIRAPPORT 01/04
UTFORKJØRING ETTER LANDING

Hendelsesdato: 24.2.2004
Flytype: Best Off Skyranger
Motor:  Rotax 912
Pilotens totale mikroflyerfaring:  54:00 t
Pilotens erfaring på flytypen:  29:45 t
Flygingens art: Soloflyging
Personskade: Ingen
Materielle skader: Deformert nesehjul og skader innfestning venstre hovedhjul.
Aktuelt vær: Vind 220-270gr 8 KT, god sikt og -3 gr  

HENDELSESFORLØP
Innflygningen på bane 18 var turbulent. I begynnelsen av 18 er det en liten dal som gir ekstra downdraft og turbulens ved aktuell vindretning. At vinden varierte i retning og styrke på banen gjorde ikke innflygingen enklere. Fartøysjef satte flyet hardt og trolig litt skjevt pga vinden. Fikk påfølgende ”kenguru hopp” og klarte ikke å holde retningen på den glatte banen. Kjørte derfor borti venstre brøytekant 50-80m etter landing. Denne var frosset til is og forårsaket at venstre hjullegg ble bøyd bakover.
Kuttet umiddelbart motor slik at motor og propell er uskadd.

FARTØYSJEFENS MENING OM ÅRSAKEN
Vindretningen hadde endret seg fra 18 ved avgang til 220v270 ved landing.
Gjorde ett forsøk på å lande, men satte flyet for langt inn på banen og måtte ta en go-around. 2 forsøk: Fløy inn med to hakk flaps og avdratt motor. Dette er slik jeg har lært landinger under gode forhold. Burde nok i etterpåklokskapens navn ha flydd inn med motor med ingen eller i bestefall 1 hakk flaps. Dette ville trolig ha medvirket til å holde flyet i stabil kurs inn på banen. I tillegg var fartøysjef uerfaren med å fly i sidevind, noe som øket stressfaktoren under landing. Banen var dessuten svært glatt. Isbelagt med et tynt lag med tørr snø.

KLUBBENS KAF’S UTTALELSE
Banen har turbulente forhold ved S-SW’lige vinder. Kombinasjonen av brøytekant, vindøking-dreiing og glatt bane. Var TAF innhentet som forutsa vinddreiing? Kanskje bør en bli mer kritisk til vær og vindforhold, og ikke alltid målfokusere på: ”NÅ SKAL JEG FLY!”

FLYTRYGGINGSRÅDETS KOMMENTARER
En vindstyrke på 8 knop skal normalt ikke skape problemer for en gjennomsnittlig mikroflyger. Men om den kommer på tvers av en glatt bane, med varierende retning og styrke, kan den lage problemer for en forholdsvis uerfaren flyger.
Fartøysjefen handlet riktig under første forsøk, og skulle også gått rundt under andre forsøk når han ikke hadde kontroll på situasjonen. Man bør etablere en lang finale med ”crabvinkel”, og en vil da få en pekepinn på hvor sterk sidevinden er. Landing i sidevind er en krevende, tredimensjonal operasjon som krever mye øving. Som han selv konkluderte med i ettertid, burde han kommet inn med mindre flaps og brukt motoren til å kontrollere gjennomsynkningen. Man må også være mer kritisk til bruk av glatte baner, spesielt ved sidevind. Brøytekant som er frosset til is er også noe som ikke bør finnes i umiddelbar nærhet av landingsområdet.
Har klubben / ansvarlig for landingsområdet satt noen begrensninger for bruk av banen under vanskelige forhold? Rutiner for brøyting, strøing og fjerning av brøytekanter.
Bør etableres for klubber med aktivitet vinterstid.


HAVARIRAPPORT 3/04
MOTORSTOPP UNDER FLYGING

Hendelsesdato: 15.05.2004
Flytype: Rans S5
Motor: Rotax 447
Pilotens totale mikroflyerfaring: 85
Pilotens erfaring på flytypen: 50
Flygingens art:  
Personskade: Ingen
Materielle skader: Ingen
Total gangtid motor: 170 t
Gangtid motor siden sist overhaling: 26

HENDELSESFORLØP
Lå i en høyde på ca 2000 fot. Hadde begynt nedstigning mot Sande da motoren ”døde” i ca 4-6 sekunder. Dette skjedde en fem/seks ganger ned mot flystripa.
Jeg bestemte meg for å sette flyet ned på et stort jorde, da flystripa er smal og kort, og i tillegg var jeg ikke sikker på å nå frem.

FARTØYSJEFENS MENING OM ÅRSAKEN
Ved åpning av motor viste det seg at rådelageret sto fast (brent).
Mulige årsaker er følgende:
Sot inntrenging i lageret?
Korrosjon?

KLUBBENS KAF/SKOLESJEF’S UTTALELSE
Ingen

FLYTRYGGINGSRÅDETS KOMMENTARER
Korrosjon kan lett oppstå i totakts motorer om en benytter syntetisk olje, da disse ikke har samme gode konserverende egenskap som de mineralske. Men ofte gir de bedre smurning og danner mindre koks. Det er svært viktig å "konservere" motoren ved vinterlagring eller andre lengre perioder uten bruk, spesielt ved bruk av syntetisk olje. Dette i hht motormanual.

Denne type motor skal åpnes og inspiseres for sot-/koksdannelse på stempeltopp og bak stempelring ved hver 50. driftstime, og det er naturlig at en også sjekker tilstanden på stempel- og rådelager. Ved tvil, søk kyndig hjelp. Valg av kvalitetsolje gir store forskjeller på slitasje og koksdannelse.

Piloten valgte å ta en "føre var" landing på egnet sted, og han kunne foreta en kontrollert nødlanding på egne premisser. Meget bra. "Better safe than sorry"

Dette flyet har hatt 4 tilfeller med motorproblemer i løpet av de 19 siste mnd og 30 timer. Tydelig noen problemer som eier ikke har funnet ut av. Klubbens ledelse med teknisk leder må se til at det ordnes opp i slik, og miljøet kan ikke være kjent med at vi stadig plages av havarier som skyldes unødvendige tekniske problemer. Klubben har ansvar med å hjelpe til slik at vi alle kan fly tryggest mulig.

NAK-logo286.gif (1858 bytes)