Hendelser og havarier i 2005  ltarrow.gif (924 bytes)
Sist oppdatert: 26. October 2006
Rapporter fra Flytryggingsrådet (FTR) i Mikroflyseksjonen/NAK 

Rapporter kommer til mikroflyseksjonen innen 2 uker etter at hendelse/ havari har funnet sted, og er basert på rapport fra fartøyssjef, eller annen ansvarlig person. En kortversjon legges ut her, og det  understrekes at disse er foreløpige inntil endelig rapport er utgitt av Mikroflyseksjonens Havarikommisjon eller FTR.

Her følger en kort oversikt over hendelser og uhell med mikrofly som er rapportert til Mikroflyseksjonen i 2005. Innholdet i rapportene er gjengitt i kortversjon sammen med en kort kommentar om mulig årsak og forslag til forebyggende tiltak.


01/2005 HJULLEGG KNEKKER VED LANDING


FORELØPIG RAPPORT 01/2005
HJULLEGG KNEKKER VED LANDING

Hendelsesdato 08.05.2005
Motor Jabiru 2200
Flytype Rans S6ES
Instruktør/elev   totale mikroflyerfaring 773 timer
Instruktør/elev erfaring på flytypen     773 timer
Flygingens art Skoleflyging med instruktør
Personskade    Nakkesmerter
Materielle skader Høyre hjullegg brukket og bøyd bakre vingebjelke.

HENDELSESFORLØP
Etter normal landing og 100m utrulling knekker høyre hjullegg sammen. Flyet snurrer raskt 180 grader og faller ned på høyre side. Vingen berører bakken

FORELØPIG ÅRSAK
Tretthetsbrudd etter mange landinger.

FOREBYGGENDE TILTAK
Klubben har valgt å foreta årlig eller ved behov en sikkerhetssjekk på komponenter med stor belastning. Her kan det brukes spray som viser sprekker i ultrafiolett lys.

FLYTRYGGINGSRÅDETS KOMMENTARER OG TILRÅDNINGER
Avventes


FORELØPIG RAPPORT 0X/2005
VINGE LØSNET OG FLYET STYRTET I SJØKANTEN

Hendelsesdato 29.06.2005
Motor Rotax 912
Flytype ICP Savannah
Instruktør/elev   totale mikroflyerfaring  
Instruktør/elev erfaring på flytypen      
Flygingens art Periodisk flytrening for instruktører
Personskade    2 omkommet
Materielle skader Flyet knust

HENDELSESFORLØP
Venstre vinge løsnet fra flyet etter kort tids flyging. Flyet styrter i sjøkanten. Begge ombord omkommer.

FORELØPIG ÅRSAK
Tretthetsbrudd i aluminiumsbrakett som fester vingestag til vingebjelken. Se foto i PDF.

FOREBYGGENDE TILTAK
Alle fly av typen ICP Savannah og Bingo får flyforbud inntil fabrikkens tiltak (DOC) er gjennomført.

FLYTRYGGINGSRÅDETS KOMMENTARER OG TILRÅDNINGER
Avventes


FORELØPIG RAPPORT 0X/2005
Mikrofly kolliderte med et annet under landing  

Hendelsesdato 23.07.2005
Motor  
Flytype  
Instruktør/elev   totale mikroflyerfaring  
Instruktør/elev erfaring på flytypen      
Flygingens art Skoleflyging med instruktør
Personskade    På det ene flyet fikk en person brukket arm og mindre sårskader
Materielle skader  

HENDELSESFORLØP
Ulykken skjedde da et mikrofly med to personer skulle lande på Evjeneset, et stykke unna Evjemoen på Sørlandet.
Flyet skulle inn for landing og kom litt skjevt inn. Da flyet var nede på bakken traff det et annet mikrofly som ventet på å ta av. Begge flyene hadde to personer om bord, en instruktør og en elev.

FORELØPIG ÅRSAK
Ukjent.

FOREBYGGENDE TILTAK
Avventes

FLYTRYGGINGSRÅDETS KOMMENTARER OG TILRÅDNINGER
Avventes  NAK-logo286.gif (1858 bytes)
   
Treffteller