NLF / Mikrofly / Flygebevis, besiktning etc
Roger Holm

Flygebevis, besiktning etc

 

Her kan du laste ned skjemaer til søknader, besiktning, prøveflyging og annet for mikroflygere.

Skjema for Mikroflybevis (Versjon JUL15) - Mikroflybevis, fornyelser, PFT, IK-oppgradering.

Skjema for årlig besiktning (Versjon JAN19) - Dokumentasjon for Teknisk Perm

Vedlikeholdsrapport årlig besiktning (Word-versjon JAN19) - For innsending av besiktningsmann

Vedlikeholdsrapport årlig besiktning (PDF-versjon JAN19) - For innsending av besiktningsmann

Skjema for Prøveflygingsrapport (Versjon JAN14) - For førstegangs godkjenning av nye fly.

Eierskifte av mikrofly (Versjon AUG17) - For alt salg og eierskifte av norske mikrofly

Krav til Mikroflygere som søker om PFLY (Utkast forelagt Avinor - og akseptert)

Skjema for søknad om godkjenning av Operativ Leder og Skoletillatelse ligger under
Revisjoner av Mikroflyklubber, i dokumentet 
"Veiledning for klubben".

PDF er Portable Document Format, et ikke-redigerbart dokument som leses med Acrobat.

Installer  ACROBAT     READER hvis du ikke kan åpne disse filene.