NLF / Mikrofly / Her får du opplæring på mikroflyging
Roger Holm

Her får du opplæring på mikroflyging

Teorikurs:
Kjeller Sportsflyklubb (5/9 - 5/12)

Flytelefonistkurs (FTK):
Ingen innmeldt

Sjekk med øvrige som også driver kurs:
Ørland Flyklubb 
Drammen Flyklubb 
Lista Flyklubb 

Mikroflyklubben Øst 

Jarlsberg Mikroflyklubb 
Innherred Mikroflyklubb Ring Harald 926 98 642
Jæren Mikroflyklubb
Hønefoss Mikroflyklubb Ring Bjørnar 906 55 132

Salten Mikro 
Stord Flyklubb 
Ringerike MFK Ring 996 94 929
Sola Mikroflyklubb
Værnes Flyklubb/Mikro Ring Tor Sved 907 76 085 

Skoleflyging:
Drammen Flyklubb/Mikro skoler med Dynamic WT-9 på Hokksund 
Grenland Flyklubb skoler med Aeroprakt A22L og Dynamic WT-9 på Geiteryggen
Hedmark Flyklubb/Flyskole skoler med Dynamic WT-9 på Hamar flyplass
Hønefoss Mikroflyklubb skoler med Rans S-6 ES

Innherred Mikroflyklubb Skoler på ICP Savannah
Jarlsberg Mikroflyklubb skoler med Dynamic WT-9 og Zephyr på Jarlsberg Flyplass
Jæren Mikroflyklubb har kontinuerlig skoling gående både på 3-akse, trike og gyro
Kjeller Sportsflyklubb skoler med Dynamic WT-9 på Kjeller flyplass

Land Flyklubb skoler med Ikarus C42C. Ring Vidar på 977 85 131 eller Gulbrand på 472 472 81

Lista Flyklubb skoler med Flight design CTSW fra ENLI, Farsund lufthavn, Lista
Phoenix Mikroflyklubb skoler
Sola Mikroflyklubb skoler med en ny Halley Apollo Fox
Spydeberg Mikroflyklubb skolker med Trike

Stord Flyklubb skoler med Aeroprakt A22L
Stryn Luftsportsklubb skoler med Atec Zephyr og Atec Faeta
Tele Agder skoler med TL Condor. Ring skolesjef Richard Espebu 412 27 706
Tromsø Mikroflyklubb skoler med A22L på Tromsø Lufthavn. Ring Ole M. Johansen  926 27 000
Værnes Flyklubb/Mikro skoler med Atec Zephyr Værnes & Røros, og Ikarus C42 på Hærøy
Ørland Flyklubb skoler med Aeroprakt A22L

Send oppdatert info til: rogers.holm at gmail com