NLF / Mikrofly / Revisjon av mikroflyklubber
Roger Holm

Revisjon av mikroflyklubber

Revisjon av mikroflyklubber - 2017


Det er 3 revisjonsdokumenter som ligger som vedlegg til Mikroflyhåndbokens kapittel 01, pkt 1.2:

Vedlegg 1.1 Veiledning for klubben
Denne inneholder søknadsskjema om 1 års skoletillatelse.

Vedlegg 1.2 Skjema for årlig revisjon av mikroflyklubber
Sendes inn til NLF (i ulike år '15, '17, '19 osv).

Vedlegg 1.3 Veiledning for Teknisk besiktningsmann (2017)