NLF / Mikrofly / Styremøteprotokoll nr 5 2017
Roger Holm

Styremøteprotokoll nr 5 2017

Mikroflystyret hadde møte den 28. september, og protokollen ligger på plass sammen med de foregående protokollene.