NLF / Mikrofly / Styreprotokoller fra og med 2012
Pål S. Vindfallet

Styreprotokoller fra og med 2012

Protokoller fra Mikroflyseksjonens styremøter

Dette vil være den eneste måten protokollene vil bli publisert til klubbene på. Hver klubb må sørge for at minst ett medlem har som oppgave å laste disse ned fra denne web siden.

Mikro Styremøte 2019 - 3  (25 september)     

Mikro Styremøte 2019 - 2  (12. Juni)

Mikro Styremøte 2019 - 1 (11. mars)

Mikro Styremøte 2018 - 3 og 4 (12. og 14. oktober)
Mikro Styremøte 2018 - 2 (22. juni)

Mikro Styremøte 2018 - 1 (20. februar)

Mikro Styremøte 2017 - 6 (1. desember)
Mikro Styremøte 2017 - 5 (28. september)
Mikro Styremøte 2017 - 4 (15. juni)
Mikro Styremøte 2017 - 3 (20. april)
Mikro Styremøte 2017 - 2 (01. april)

Mikro Seksjonsmøte 2017 (01.april)
Mikro Styremøte 2017 - 1 (07. mars)

Mikro Styremøte 2016 - 4 (08. oktober)
Mikro Styremøte 2016 - 3 (17. juni)
Mikro Styremøte 2016 - 2 (26. februar)
Mikro Styremøte 2016 - 1 (16. januar)

Mikro Styremøte 2015 - 4 (22. oktober)
Mikro Styremøte 2015 - 3 (18. juni)
Mikro Styremøte 2015 - 2 (9. april)
Mikro styremøte 2015 - 1 (24. februar)

Styreprotokoller 1999 - 2011