NLF / Modellfly / Informasjon om nytt regelverk for droner og modellfly
Jon Gunnar Wold

Informasjon om nytt regelverk for droner og modellfly

 

På denne siden finner du samlet informasjon om det nye EU-regelverket. Følgende gjelder for deg som er medlem i en NLF-tilsluttet modellflyklubb:

NLFs medlemmer flyr som før
NLFs modellflymedlemmer skal forholde seg til reglene i det godkjente sikkerhetssystemet Modellflyhåndboka. De nye EU-reglene får ikke virkning for deg som er NLF-medlem, med unntak av kravet om registrering i Luftfartstilsynets operatørregister, og merking av modellene med din operatør-ID. Registreringskravet gjelder enten du flyr modellfly eller drone.

Registrering og merking *Oppdatert 9. januar*
NLF oppfordrer medlemmer til å vente med registrering, og ikke registrere seg i Åpen kategori av to grunner: For det første fordi flydrone-portalen ikke er tilrettelagt for registrering av flygere som skal fly iht. godkjent sikkerhetssystem i Spesifikk kategori, og for det andre fordi vi har en klage til behandling, der NLF har bedt om oppsettende virkning. NLF har bedt Luftfartstilsynet om å fjerne den misvisende teksten på flydrone.no om at medlemmer av modellflyklubber skal registreres i Åpen kategori.

De som må være registert og merke modellene med sin Operatør-ID er alle som flyr modeller over 250 gram, eller modeller med kamera uansett vekt, samt linestyrte modeller over 1 kg. Innendørsmodeller er unntatt registreringskravet.

NLFs medlemmer skal ikke gjennomføre kompetansetest
NLFs medlemmer flyr i Spesifikk kategori, og krav til kompetanse gis av sikkerhetssystemet Modellflyhåndboka. Derfor er det ikke krav til at du som medlem gjennomfører kompetansetest hos Luftfartstilsynet.

Alle medlemmer har gyldig forsikring *Oppdatert 21. januar 2021*
Nytt av året er at alle som flyr droner og modellfly har lovpålagt krav om ansvarsforsikring for objektivt ansvar, med minimum dekning på 750.000 SDR (ca. 9 mill NOK) pr. skade. Alle medlemmer i NLF-tilsluttet modellflyklubb har en slik ansvarsforsikring inkludert i sitt medlemskap. Forsikringen er iht. kravene i forordning (EU) 2004/785. Hvis du ønsker å melde deg inn i en modellflyklubb for å få nødvendig ansvarsforsikring for droneflyging, er du selvsagt velkommen til det. Finn nærmeste modellflyklubb her, og meld deg inn her. Pris for medlemskap er avhengig av klubb og alder. For nøyaktig pris, ta kontakt.

Forsikringsavtalen for 2021 er klar, og vi har lagt ut informasjon om dette her. Nytt i 2021 er at du kan ta oppdrag i kategori Åpen A1/A3 uten tilleggsforsikring, på visse villkår. Du kan også kjøpe frivillig tilleggsforsikring for å ta oppdag i kategori Åpen A2.

Vi gjør oppmerksom på at NLFs forsikringspolisenummer SN21P0024INO1A/B ikke aksepteres av Luftfartststilsynets registreringsskjema, men dette er selvsagt en feil fra Luftfartstilsynets side som de er klar over og som vi antar blir løst om kort tid.