NLF / Modellfly / Modelflyvenyts arkiv digitalt tilgjengelig
Jon Gunnar Wold

Modelflyvenyts arkiv digitalt tilgjengelig

Det danske forbundets medlemsblad Modelflyvenyts arkiv er nå gjort tilgjengelig, som nedlastbare PDF'er.  Foreløpig er alle årganger siden 2004 scannet, men arbeidet er pågående og flere årganger legges stadig ut.

Her kan du laste ned de gamle årgangene

Modelflyvenyt er for øvrig et utmerket modellflyblad som det går an å abonnere på. Prisen til Norge for 6 utgaver er kr 460,- DKK pr. år.
Send e-post til info@modelflyvning.dk for å starte abonnement. Bladet finnes også i løssalg i større bladkiosker i Danmark, eks. i den store bladkiosken i kjelleretasjen på Illum i København.

PS: MI har også et digitalt arkiv, og vi jobber med å få en god løsning for å distribuere dette.