NLF / Modellfly / Modellflyging i Danmark
Jon Gunnar Wold

Modellflyging i Danmark

Alle piloter som skal fly i Danmark må registrere seg. Foto: Ivar Håkerud

Norske modellflygere som vil fly drone eller modellfly i Danmark må ta Dronetegn. Mange ønsker å ta med seg sin drone på ferie, og det er mange som flyr på hang på steder som Hanstholm. I tillegg deltar mange av våre piloter på internasjonale stevner og konkurranser. Alle som flyr modeller og droner som veier over 250 gram må registrere seg som "droneeier" hos den danske Trafikstyrelsen (Det danske Luftfartstilsynet).  I tillegg må du gjennomgå en test på 12 spørsmål, for å få et såkalt Dronetegn. Danskene benytter fra 2019 en innlogging som heter NemID, som tilsvarer vår Altinn. NemID er ikke tilgjengelig for utenlandske statsborgere slik at det for tiden IKKE er mulig å registrere seg eller ta dronetegn dersom du ikke er danske. Modelflyvning Danmark anbefaler derfor at norske piloter som skal fly i Danmark tar med dokumentasjon på sin forsikring, og før de reiser til Danmark sender en e-post til Trafikstyrelsen på info@tbst.dk, hvor de gjør oppmerksom på at de ikke kan tage dronetegn online og spør om hvordan de skal registrere seg. Skriv ut kopi av e-posten og ta den med som dokumentasjon på at du har forsøkt å få registrert deg. 

For dokumentasjon av NLFs forsikring, ta med kopi av forsikringspolisen og ditt medlemsbevis på app eller utstkrift fra Min idrett.

Generelle regler om flyging i Danmark

  • Det er kun tillatt å fly utenfor "bymessig bebyggelse". Kort fortalt så kan du ikke fly der det er 50-sone eller lavere fartsgrense på veien. Om du ønsker å fly innenfor bymessig bebyggelse, krever det tillatelse til profesjonell droneflyging, og det er ikke modellflyging som er dekket av Modellflyseksjonens ansvarsforsikring. 
  • I hele Danmark gjelder en generell høydebegrensning på maksimalt 100 meter over bakken.

Danske droneregler (gjelder også modellfly)