NLF / Modellfly / Modellflyging vs. ubemannede luftfartøy
Jon Gunnar Wold

Modellflyging vs. ubemannede luftfartøy

Her finner du samlet informasjon om hva som skiller modellflyging fra luftfartøy som ikke har fører ombord (RPAS/UAS, eller bare "droner"), hvilke lover du må forholde deg til, og hvilke forsikringsregler som gjelder. 

Det bærende prinsippet er at flyging kun skal foregå som sport og rekreasjon og modellen skal holdes innenfor synsvidde. All annen flyging er ubemannet luftfart som krever tillatelse.

All flyging der modellen ikke utelukkende flys for rekreasjon, sport og/eller konkurranse er iflg. Luftfartstilsynet definert som flyging med ubemannet luftfartøy som krever tillatelse fra Luftfartstilsynet. FPV, der piloten ser gjennom videobriller krever en utkikksperson. 

Forsikring

NLFs kollektive ansvarsforsikring gjelder kun modellflyging for sport og rekreasjon, og ikke RPAS/UAS eller noen form for nytteflyging. NLF Modellflyseksjonen tilbyr ansvarsforsikring for medlemmer som ønsker å fly kommersielt eller ta oppdrag med sine modeller iiht. RO1-bestemmelsene. Les mer om tilbudet her: http://nlf.no/modellfly/forsikring

Bruk av kamera i modellfly

Fotografering og filming fra luften er omfattet av et regelverk som kontrolleres av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Formålet med dette lovverket er å beskytte opplysninger av betydning for rikets sikkerhet. Fra og med 1/4-2014 iflg .NSM "modellfly, fjernstyrte helikoptre eller droner som er opereres innen synsrekkevidde, og som ikke er i nærheten av et restriksjonsområde" unntatt kravet om tillatelse for  å gjøre opptak fra luften over norsk territorium. Les mer her.

Bruk av frekvenser for overføring av video

For å overføre video mellom kameraet i modellen og FPV-briller benyttes i dag primært 5,8 GHz-båndet. Dette er tillatt iht. Fribruksforskriften, men merk at maksimal tillatt utstrålt effekt er 25 mW e.i.r.p. jfr. Fribruksforskriftens § 8, 16. ledd. Vi minner også om at alt radioutstyr, også det trådløse videosystemet, skal være CE-merket og kun benytte lovlige frekvenser og signalstyrker.

NLF anbefaler

Styret og fagsjef i Modellflyseksjonen henstiller til alle våre medlemmer at de følger gjeldende regelverk. Vi er avhengige av et godt forhold til myndigheter for å kunne utøve vår luftsport.

Ved enhver flyging i strid med gjeldende lover og forskrifter, eller flyging uten de nødvendige tillatelser fra myndighetene, gjelder ikke Modellflyseksjonens kollektive ansvarsforsikring.

Spørsmål rettes til:

Jon Gunnar Wold
Fagsjef/Avdelingsleder NLF/Modellflyseksjonen

Jongunnar.wold@nlf.no
Tlf 41620374