NLF / Modellfly / Modellflyhåndboka
Jon Gunnar Wold

Modellflyhåndboka

Modellflyhåndboka er Seksjonens sikkerhetssystem.
Versjon 1.3 er publisert 28. november 2018, og trer i kraft fra 1/1-2019.

Dette er nytt i 1.3

  • Generell korrektur og omformuleringer der dette har vært nødvendig
  • Standardisering av begreper
  • Tilpasning til oppdatert Forskrift for luftfartøy som ikke har fører ombord mv.
  • Krav til A-bevis for multikopter tyngre enn 1 kg
  • Egne bestemmelser for oppflyging med multikopter
  • Enkle bestemmelser om vedlikehold
  • Flytting av revisjonslogg til først i hvert dokument
  • Fjernet straff - og suspensjonsbestemmelser fra vedleggene, står nå kun i håndboka

Revisjonslogg finnes i hvert dokument.

Rapportering av hendelser

Rapporteringspliktige hendelser kan du melde fra om her