NLF / Modellfly / Modellflyhåndboka versjon 1.3
Jon Gunnar Wold

Modellflyhåndboka versjon 1.3

FOTO: Arne Lyngstad

Seksjonsmøtet 2017 vedtok en utviklingsplan som sier at Modellflyseksjonen skal få sin håndbok godkjent som sikkerhetssystem av LT.  Etter høringsperioden vil håndboka sendes til Luftfartstilsynet for godkjenning. Her finner du utkast til versjon 1.3 av håndboka.

Bakgrunn - oppdatert droneforskrift

Med andre ord er NLF nå nødt til å få godkjent Modellflyhåndboka for å kunne fortsette å fly modellfly høyere enn 120 meter fra 1. april 2019.

Høring

Hele håndboka med vedlegg er gjennomarbeidet, blant annet med oppdateringer som følge av krav til sikkerhetssystem fra Luftfartstilsynet. Det som er vesentlig endret eller nytt, er merket med gult. Her er de viktigste punktene:

 • Revisjonslogg er flyttet til foran i hvert dokument (krav fra LT: «skal utarbeides etter en anerkjent standard for kvalitetssystemer» )
 • Egne krav til oppflyging til A-bevis med multirotor (drone), både pre-flight sjekk og praktisk flyging. (Merk: denne er bevisst gjort ganske enkel)
 • Pr. i dag kan du fly droner inntil 2 kg uten A-bevis. SU foreslår at grensen for å kreve A-bevis for multirotormodeller (droner) settes til 1 kg. Det vil si at vi ønsker å kreve A-bevis for å fly en DJI Phantom (som veier 1,3 kg), men ikke for å fly en DJI Mavic (som veier mindre enn 1 kg). Hva mener klubbene?
 • NLF krever at seksjonen har et fagutvalg som har ansvar for et evt. godkjent sikkerhetssystem. Sikkerhetsutvalget (SU) vil derfor skifte navn til «Fagutvalget». 
 • Det er lagt til en bestemmelse for «konstruksjon og vedlikehold» av modellfly, grunnet krav fra luftfartstilsynet
 • Bestemmelser om tilbakekalling av kompetansebevis har tidligere stått både i vedleggene som omhandler flygebevis/kompetansebevis, og i selve håndboka. For å forenkle er alle disse bestemmelsene slettet fra vedleggene, og står nå kun i håndboka. 

Slik svarer du på høringen

Av praktiske hensyn er det ønskelig at høringsinnspill sendes skriftlig, og at de sendes via din klubbs ledelse. Klubben sender sine innspill på e-post til NLFs fagkontakt for modellflyging: jongunnar.wold@nlf.no senest 6. november.

Dokumentoversikt

Dokument Type dokument Utvalgte endringer fra 1.2
Modellflyhåndboka Håndboka beskriver organisasjon og ansvar, fastsetter operative og tekniske bestemmelser, samt hvilke typer modeller omfattes av krav til ulike kompetansebevis.
 • Omskrevet og omstrukturert dokument
 • innarbeidet endringer som følge av krav til sikkerhetssystem for modellflyging, som gitt i Forskrift for luftfartøy som ikke har fører om bord mv.
 • Lagt til bestemmelse om vedlikehold
 • Krav om modellflygebevis klasse A for multirotor over 1 kg
 • Sikkerhetsutvalget (SU) omdøpt til Fagutvalget
Vedlegg A:
Mandat gruppeledere
Mandat for gruppeledere for de ulike konkurranseklassene.
 • Omstrukturert dokument
Vedlegg B: 
Krav til modellflybevis klasse A
Dette heftet fastsetter krav til flygebevis klasse A, og skal benyttes av kandidaten
 • Omstrukturert dokument

 • Skilt ut teoretiske krav og praktisk oppflyging med multikopter som eget kapittel

Vedlegg C: 
Veiledning for instruktører klasse I2
Dette heftet fastsetter instruktør I2s ansvar ved opplæring/oppflyging med kandidater til flygebevis klasse A
 • Omstrukturert dokument
 • Skilt ut teoretiske krav og praktisk oppflyging med multikopter som eget kapittel
 • Fjernet straffebestemmelser og suspensjon (Flyttet inn i Modellflyhåndboka, og heter nå "tilbakekalling")
Vedlegg D:
til modellflybevis B
Dette heftet fastsetter krav til flygebevis klasse B og B-turbin, og skal benyttes av kandidaten
 • Omstrukturert dokument
Vedlegg E:
for instruktører klasse I1
Dette heftet fastsetter instruktør I1s ansvar ved opplæring/oppflyging med kandidater til flygebevis klasse B, B-turbin og ved stormodellkontroll
 • Omstrukturert dokument
 • Fjernet straffebestemmelser og suspensjon (Flyttet inn i Modellflyhåndboka, og heter nå "tilbakekalling")
Vedlegg F:
Handlingsplan ved ulykker
Ansvarsfordeling, instruks og sjekkliste for NLF sekretariat, klubb og medlem ved ulykker
 • Omstrukturert dokument
Vedlegg G:
Handlingsplan ved ulykker - øyeblikkelige_tiltak
Sjekkliste for øyeblikkelige tiltak ved ulykke. Skal tilpasses av hver klubb, og være tilgjengelig på modellflyplassen
 • Oppdatert kontaktinfo til NLF