NLF / Modellfly / NAKs gullnål tildelt Reidar Johansson
Jon Gunnar Wold

NAKs gullnål tildelt Reidar Johansson

President Rolf Liland (til venstre) og Reidar Johansson.

Reidar Johansson har drevet med modellflyging nesten hele livet, og var en av grunnleggerne av Forus Rc Klubb for nesten 40 år siden.  Lørdag 21. mars ble han hedret med NAKs gullnål for sin innsats for modellflyging i Norge. President Rolf Liland og Generalsekretær John Eirik Laupsa forestod tildelingen, som fant sted på Seksjonsmøtet på Gardermoen. 

Johansson er en aktiv konkurransepilot i klassen F3A akro modellflyging, og en ildsjel i Forus RC Klubb i Rogaland. Han har gjennom sitt arbeid og væremåte bidratt til at klubben er landets største modellflyklubb.  Han er en av designerne av Foruscup-programmet som senere er erstattet av Nordic. Johansson er aktiv både som pilot, dommer og stevnearrangør. Johansson har ledet klubben i flere perioder, og vært styremedlem i Seksjonsstyret.

Norsk Aero Klubbs gullnål tildeles personer med mangeåring innsats som tillitsvalgt i NLF som forbundet finner å ha fortjent en slik påskjønnelse. Gullnålen er et høyt vurdert hederstegn.

Vi gratulerer med velfortjent hederstegn!