NLF / Modellfly / Norges første konkurranse i droneracing!
Jon Gunnar Wold

Norges første konkurranse i droneracing!

Tekst: Henning Pedersen
Foto: Simen Gvein 

Den 22. August fant det vi kaller Norges første offisielle dronerace sted på Portland Slemmestad. Dette var et samarbeid mellom facebookgruppa Rotorklubben, nettbutikken Makeadrone representert ved undertegnede, og innovasjonsbedriften Cube AS med facebookgruppa the Scandinavian Droneracer Community ved Stig Førrisdal. Jon Gunnar Wold fra NLF var også tilstede på den historiske begivenheten. Droneracing er FAIs nyeste konkurranseklasse.

Tor Egil Halvorsens vant 3-cell klassen med sin mini 150-racer, Robin Karlsen 4-cell klassen, og Vegard Eide fra Bergen stakk av med seieren i fristil.


Foto: Jon Gunnar Wold

Se det fulle referatet og de flotte bildene i neste utgave av Modellflyseksjonens medlemsblad Modellfly informasjon!

Følg droneracingmiljøet på Facebook:

Rotorklubben
Scandinavian Droneracer Community