NLF / Modellfly / Nyheter

Modellflyhåndboka er delt opp i ulike kategorier for modellfly, som igjen bestemmer hvilke bevis som kvalifiserer til å kunne fly de ulike modellen. Sikkerhetsutvalget i Modellflyseksjonen ønsker å presisere at dersom en er i tvil om modellkategori, eller om ens modell kvalifiserer for en høyere bevisklasse, er det takeoff-vekt og ikke tomvekt som skal benyttes.

I forbindelse med revisjon av Modellflyhåndboka tidligere i år ble kategoriene for modellfly og tilhørende lisenskrav endret, slik at flere nå omfattes av krav til B-bevis for stormodell, og flere instruktører klasse I2 kan få konvertert sitt bevis til I1 som er høyeste nivå. Her følger praktisk informasjon vedr. overgangsordningen som varer til 1/5-2015.

Lars Petter Eriksen fra Gullknapp MFK ble årets norgesmester i klasse F3K, avholdt av Cirrus på Spydeberg i helgen.

NLF

Klubber tilsluttet NLF kan søke om kompensasjon for vare- og tjenestemoms fra NIF. Fristen for å søke er 15. august.  Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

F4H klassen er nå godkjent som offisiell FAI klasse og det kan arrangeres NM, EM og VM i klassen. I den sammenheng er også regelverket for klassen oppdatert.
NLF

Norge er nå representert også i den øverste ledelsen i CIAM, som er FAIs modellflykommisjon. På plenary meeting i Lausanne før påsken ble Narve Jensen valgt til 2. visepresident i CIAM.

Viktig sikkerhetsinformasjon fra Sikkerhetsutvalget i Modellflyseksjonen er nå tilgjengelig for nedlasting:
http://nlf.no/modellfly/sikkerhetsbulletin

Klubbleder Tore A. Hansen ble tildelt Modellflyseksjonens hederstegn med diplom for sin innsats for Drammen Modellflyklubb. Hansen har sittet som leder og primus motor for klubben i hele 18 år.

Klubbleder Rune Pavestad ble tildelt Modellflyseksjonens hederstegn med diplom for sin innsats med å opprette og drive Aurskog Høland Modellflyklubb.