NLF / Modellfly / Pål Stavn tildelt NAKs gullnål
Jon Gunnar Wold

Pål Stavn tildelt NAKs gullnål

Under Seksjonsmøtet i Modellflyseksjonen lørdag 6. april ble Pål Stavn fra Bærum MFK tildelt NAKs gullnål for sitt langvarige engasjement for klubben, og Modellflyging i Norge. Styreleder Asle Sudbø fikk æren av å utdele gullnålen på vegne av NLFs presidentskap.

Pål Stavn har vært aktiv pådriver i Bærum Modellflyklubb siden starten av 80-tallet, og var sentral i å reviatalisere klubben som han ble medlem av i 1972. Pål er ikke den som stikker seg frem, men har gjennom sin mangfoldige kunnskap og gode formidlingsevner blitt kjent som en nestor av de svært sjeldne i hele det norske modellflymiljøet. Han har i en årrekke vært spalteredaktør i MI (elektrospalten) hvor han som foregangsperson på elektrodrift har delt av sin rikelige kunnskap, til glede for oss alle.

Her er noen hovedpunkter fra Påls modellfly-CV:

  • Har vært styremedlem i Bærum MFK i flere perioder (og er det fortsatt)
  • Har ledet byggekurs, og vært en ettertraktet foreleser på klubbmøter
  • Foregangsperson for elektrodrevne modeller
  • Har etablert Bærum MFKs hjemmeside, og drifter den fortsatt
  • Utviklet tenningsanlegg for methanoldrift i store 4-taktsmotorer
  • Vant «Best in show» for sin modell på Notoddenstevnet
  • Skolesjef i klubben
  • Ansvarlig for å lage påmelding og hjemmeside for Skala-EM i 2009
  • Aktiv i FAI modellflykommisjon CIAM, og medlem av Electric Flight subkomité

Norsk Aero Klubbs gullnål
NAKs gullnål tildeles personer med mangeårig innsats som tillitsvalgt i NLF, tilsluttede klubber og andre som forbundet finner å ha fortjent en slik spesiell påskjønnelse.

Vi gratulerer!