NLF / Motorfly / Dokumenter og lenker
George Lundberg

Dokumenter og lenker

Her finner du dokumenter og lenker fra og om:

NLF
        Skolehåndbok
        Flyrapporthefte mørkeflyging
        NOTAM utstedelse
        Hangarfondet
        Akroflyging flyrapporthefte og skoleprogram
        Nordic Precision Flying Championship Rules

EASA
        Approved Training Organisation (ATO)
        Light Aircraft Pilot Licence (LAPL)
        Nye sertifikatbestemmelser

FAQ Svar på de mest vanlige henvendelsene til NLF

General Aviation Safety Information Leaflet (publiseres regelmessig av CAA UK)

Kjøpe fly
        Kjøp av brukt fly i utlandet
        Kjøp av nytt fly i utlandet

Luftfartstilsynet Allmennflyseksjonen

 Messer og Events -se også terminliste og aktivitetskalender

  Reiser -tips og råd

Safety Sense Leaflets -operative informasjonsbrosjyrer om flyging (publiseres regelmessig av CAA UK)

Selvbygging av fly og helikopter

 Sertifikat informasjon -MYB, Språkprøve, overgang til JAR-FCL etc.

 Trafikkflyger -utdanning til trafikkflyger

Transponder
        Problemer med mode S transpondere

 

Vulkansk aske


Nyttige lenker for motorflygere:

Vær:
Internet Pilot Planning Center (IPPC)
SIG-kart fra Sverige
Metoffice

Eurowx propilot

Utdanning:
Luftfartsskolen
Bli flyger