NLF / Motorfly / Nyheter
NLF

Alle medlemmer er flyttet til Min idrett. Her finner du svar på spørsmål om det nye medlemssystemet Min idrett og Klubbadmin

Det blir ingen Fly-in gudstjeneste i Elgå kirke denne påsken. Men Fly-in blir det!!

Palmesøndag, 25. mars fra kl 13.00 inviteres alle som har lyst og mulighet til Fly-in ved Elgå.

 

Som vi tidligere har annonsert skal Motorflyseksjonen avholde ledermøte på Gardermoen lørdag 7. og søndag 8. april. 

Det er nå åpnet for påmeldinger. Vi holder denne åpen til og med søndag 25. mars. Deretter blir disposisjonsretten på rom som er reservert til vårt arrangement overført til hotellet. Motorflyseksjonen håper klubbene finner programmet nyttig og interessant.

Det er igjen åpnet for at motorflygere kan søke om PFLY-kort som gir mulighet for å lande og ta av på en rekke Avinor-flyplasser utenom åpningstid. Kortet utstedes nå for to år, det vil si med gyldighet fram til 31.12.2019. En mulig utvidelse av ordningen til mikroflygere er fortsatt under utredning, og avklaring er ventet før påske. 

Luftfartstilsynet har gleden av å invitere til oppvisningsseminar 2018. I år arrangeres dette ved Notodden flyplass og vi håper så mange som mulig fra oppvisningsmiljøet har anledning til å delta.

Isbanen i Elgå

Da kan vi med glede meddele at årets isbaner i Elgå og Vermundsjøen er klare.

Elgå:

Det har vært problemer med overvann, løssnø og kompakt snø, som er som betong...
tungt arbeid for traktoren, men nå er det klart!

Motorflystyret inviterer klubbledere til møte 7. og 8. april

De år det ikke avholdes seksjonsmøter og luftsportsting er det anbefalt å avholde ledermøter i seksjonene. Disse møtene er ikke besluttende, men viktige for å holde en god kommunikasjon og oppfølging av virksomheten i tingperioden.

Som akropilot blir du tryggere, og lærer å håndtere flymaskinen i alle situasjoner og alle flystillinger. Dette vil gjøre deg til en bedre og sikrere pilot.

NLF

Schaathun var 1. visepresident i NLF i seks år fra 2011-2017. Han var en aktiv pådriver og leder for strategi- og omstillings-prosesser i NLF, inkludert organisasjonsutvikling og rekruttering/ansettelse av ny generalsekretær.