NLF / Seilfly / Aldersdispensasjon for seilflyelever
Steinar Øksenholt

I nye EASA-regler er minimumsalderen for å fly solo på seilfly 14 år, og en kan få sertifikat (LAPL) når en er 16 år gammel. Det pågår et større arbeid i EASA med påtrykk fra European Gliding Union (se newsletter 2/2015 fra desember 2015 i eget oppslag) for å gjøre organisering av seilflyging enklere både operasjonelt og teknisk.

I mellomtiden har vi nå lykkes med at NLF er utpekt som myndighet for ballong og seilfly av Samferdselsdepartementet (SD). 

Overgangsregler i påvente av nye EASA regler - dispensasjon for 13-åringer som seilflyelever.
Seilflyseksjonen har søkt og fått innvilget utvidelsen av forsøksprosjektet med utdanning av seilflyelever yngre enn 15. år. Rammene for dispensasjonen kan du lese ved å laste ned tillatelsen i pdf-en under. Luftfartstilsynet ønsket dog å definere en nedre aldersgrense på 13 år i vår dispensasjon selv om de fremtidig reglene ikke definerer noen nedre aldersgrense

Klubber med skoletillatelser kan nå starte opp utdanning av elever fra fylte 13. år. Disse elevene får KUN fly DK (instruksjon), men kan logge og få godkjent all flytid og øvelser i grunnkurset. For solo gjelder fortsatt kravet om 15 år. Skolesjefer kan kontakte fagsjefen for veiledning og oppfølging i dette som er et av de første skrittene på vei mot nye felleseuropeiske regler. S/NLF benytter eksisterende skolestruktur og undervisningsopplegg frem til nye regler er på plass.