NLF / Seilfly / Terminlisten 2016
Steinar Øksenholt

Terminlisten for 2016 med seilflyaktiviteter er nå klar. Du finner den under AKTIVITETSKALENDER og TERMINLISTE i venstremenyen.
Fra 2016 velger vi å lage en egen aktivitetskalender for Ole Reistad Senter og Starmoen som inkluderer alle aktiviteter på senteret. Denne lista etablerer vi nå under RIKSSENTER - ORS

Fristen for å melde sin interesse for hytter til konkurranser og kurs er satt til 15. januar 2016. Etter dette tildeles hytter fortløpende på forespørsel

Veien frem til den lista som nå er vedtatt har gått via et publisert arbeidsutkast, innspill/forslag fra medlemmer, klubber og komiteer samt avklaringer i ulike fora. Fortsatt jobber seksjonen med aktiviteter, kurs og arrangementer i 2016 som er knyttet til revidert strategiplan. Detaljer rundt dette skal vi komme tilbake til.

Når det gjelder IK1/Skolesjefsamling skal vi komme tilbake til dette så snart vi er i gang med arbeidet opp mot den nye myndigheten for seilfly. Vi har fortsatt målsetning om en samling i 2016, men først når arbeidet har kommet et stykke videre og organiseringen har satt seg. Forenklingen i opplæringsorganisasjonen (ATO) er fortsatt på bordet hos EASA og foreløpig følger vi bare arbeidet gjennom våre nasjonale og internasjonale kontakter.