NLF / Sportsfly / Revisjon av sportsflyklubber
Roger Holm

Revisjon av sportsflyklubber

Skjema for 2020 blir lagt ut her i løpet av februar måned.

For 2019 ble tre revisjonsdokumenter benyttet, og de ligger som vedlegg til MFHB kapittel 01, pkt 1.2:

Vedlegg 1.1 Veiledning for klubben
Denne inneholder søknadsskjema om 1 års skoletillatelse.

Vedlegg 1.2 Skjema for årlig revisjon av sportsflyklubber
Sendes inn til NLF/sportsflyseksjonen (i ulike år '19, '21, '23 sv).

Vedlegg 1.3 Veiledning for Teknisk besiktningsmann (2019)