NLF / Sportsfly / Sikkerhetssystemet
Roger Holm

Sikkerhetssystemet

Alt på denne siden er en del av sikkerhetssystemet - "Et komplett luftfartssystem for sportsfly".

Sikkerhetssystemet for sportsfly (SiFoS) består av hovedrevisjoner av Mikroflyhåndboken (MFHB) pluss det daterte innholdet i mappen "Gyldige oppdateringer". Denne delingen er en stor forbedring av dagens praksis, og gjør styringssystemet mer dynamisk. Luftfartstilsynet kan nå godkjenne endringer i sikkerhetssystemet fortløpende, og på denne måten kan kritiske endringer komme raskere på plass. Endringer blir varslet i ulike kanaler, og det viktig at disse tydelig kommuniseres til alle medlemmer.

Søking i filer: Bruk "Ctrl-F" for å søke opp nøkkelord i PDF'ene. 


Mikroflyhåndboken utgave 7 (20.07.2017)

Gyldige oppdateringer  (21.07.2020)
Endringer på høring  (12.07.2020)
Prosedyrer til SiFoS  (13.07.2020)

Lenkeliste til forskrifter og publikasjoner

Vedlegg til kapittel 3 Operative bestemmelser

Vedlegg 3.1 til 3.7 (01.06.2017)

Vedlegg til kapittel 4 Utdanning

Vedlegg 4.1 til 4.8 (12.12.2019)
Vedlegg 4.9 Slepeutsjekk-øvelser fra Seilflyhåndboken (01.01.2019)
Pensumliste for teorifagene (01.02.2018)
Skoledokumenter (Det som er merket med * er inkludert i Sikkerhetssystemet)
PFLY autorisasjon (åpnet for 2020)

Briefing Guide for mikroflygere Vedlegg 4.3 - A5 versjon for å ha ombord.

Vedlegg til kapittel 5 Tekniske bestemmelser

Vedlegg 5.1 Norske krav til luftdyktighet for mikrofly.doc (12.12.2010)
Vedlegg 5.2 Vektkontroll sportsfly.pdf (01.01.2020)
Vedlegg 5.3 Importtillatelse sportsfly.pdf (01.01.2020)
Vedlegg 5.4 Skilter og merking i cockpit.pdf (01.01.2020)
Vedlegg 5.5 Minimum_instrumentering_mikrolett_materiell.pdf (22.01.2020)

Vedlegg tilkapittel 6 Flytrygging

Vedlegg 6.1 Mal for havarirapport ICAO ANNEX 13 (01.05.2016)
Vedlegg 6.2 Handlingsinstruks ved ulykker   (01.02.2017)

Overgangsbestemmelser til kapittel 5 (vil gjelde etter at nytt sikkerhetssystem utgave 1 utgis).

NLFs Kvalitetshåndbok Om internrevisjoner og ledelse (15.06.2016)

 


Mal for rapporter fra utvalg til hvert styremøte (01.01.2020)
 

Utgitte hovedrevisjoner av sikkerhetssystemet:

Utgave 7       (20.07.17)
Revisjon 6.3  (13.05.16)
Revisjon 6.2  (31.08.12)
Revisjon 6.1  (15.01.10)

 

Installér  ACROBAT READER hvis du ikke kan åpne disse filene.