NLF / Sportsfly / Skoledokumenter
Roger Holm

Skoledokumenter

Her er en del av dokumentasjonen for å starte skolingen med sportsfly.
Det som er merket med * er en del av sikkerhetssystemet for sportsfly.

 

Det nye treningsprogrammet for Rorkontroll.

Progresjonskort for Tre-akse (A4 - JAN 2020) *
Progresjonskort for Vektskift (A4 - JAN 2020) *
Progresjonskort for Gyroplan (A4 - JAN 2020) *

 

Vedlegg 4.1 - skjema for utfylling ved typeutsjekk (01.JAN20)*

Sjekkliste for praktisk prøve type/modellutsjekk R (01.JAN20)*

- Lærebok i Teknisk Vedlikehold av sportsfly (PDF)  Om læreboka

- Vedlegg 1. Reparasjonsmanual for kompositt (PDF)

- Den praktiske flygeprøven for sportsflygere (PDF) (NOV19)

 

Andre dokumenter for opplæring (disse har ingen formell status i sikkerhetssystemet):

Skolehåndboka for Tre-akse (Rorkontroll) Om skolehåndboka

- Føring av Teknisk Loggbok (PDF) - Versjon 2013

- Føring av Progresjonskort (PDF) Versjon 2017

- Rutine for å oppnå Flytelefonistsertifikat (Info fra Luftfartstilsynet)

- Navigasjonsplan (Tidl. Operativ Plan. Generell mal benyttet av de fleste flyklubber)

- Flyging i fjellområder og vinterflyging (Informasjon og kurs)

 

Pensum teorifag 2019 (Nytt pensum blir gyldig i 2020 etter kunngjøring):

- Pensumlister i alle fag *

 

Instruktørutdanning:

Søknadsskjema for Instruktørutdanning (15.07.2020)

Klubbseleksjon av nye instruktørkandidater (Logghefte se nedenfor)
Pensumplan for instruktørkurs for sportsflygere (01.12.2019)
Standard rollespill for instruktørkurs

Treningsplan for Instruktørtilvenning (Rorkontroll)
Treningsplan for Instruktørtilvenning (Vektskift)
Treningsplan for Instruktørtilvenning (Gyroplan)

 

- Logghefte for klubbseleksjon. A5 skjerm/pad versjon stiftes som hefte (01.01.2020)

- Logghefte for klubbseleksjon A4 papirversjon stiftes som hefte (01.01.2020)

- Logghefte for instruktørtilvenning A5 Rorkontroll versjon stiftes som hefte (20.06.2020)

- Logghefte for instruktørtilvenning A5 Vektskift versjon stiftes som hefte (20.06.2020)